v-cloak [Vue.js]

v-cloak v-cloak API — Vue.js [公式] 使い方 vue.js の {{name}} とかが html に表示されるのを防ぐ(v-cloak) Vue.jsでコンパイル前のテンプレート変数を隠す […]

続きを読む

Vuex [Vue.js]

Vuex vuejs/vuex: Centralized State Management for Vue.js – GitHub ドキュメント Vuex とは何か? | Vuex [公式] インストール | […]

続きを読む

イベントハンドラ [Vue.js]

イベントハンドラ イベントハンドリング | Vue.js [公式] v-on | Vue.js [公式] イベント修飾子 .stop:イベントを伝搬しない .prevent:ページを遷移させない .capture:キャプ […]

続きを読む